Renginys „Po laisvės skraiste“ Spausdinti
Parašė Administrator   
Trečiadienis, 20 Kovas 2019 12:07
Prieš 29 metus Lietuvos Nepriklausomybė tapo rezultatu siekio, vienijusio mūsų tautą bei uždegusio žmonių širdis. Kovo 11 - oji tapo tautos valios, dvasios, ryžto, vienybės ir nepalaužiamo noro gyventi Nepriklausomoje valstybėje, simboliu. Tapome ir esame viena Lietuva - kartu kelianti Trispalvę, giedanti himną ir besididžiuojanti pasiekta Laisve.
Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, kovo 7 d., Dūseikių socialinės globos namuose plakė vieningos Dūseikių, Padvarių, Linkuvos ir Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų širdys. Globos namų bendruomenės suvienijo jėgas ir jau ketvirtą kartą surengė koncertą "Po laisvės skraiste", skirtą Kovo 11 - ajai - Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. Renginio pradžioje užimtumo specialistė Rasa Žemeckienė ir socialinė darbuotoja Modesta Jokubauskaitė pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Respublikos himną, šiltais sveikinimo žodžiais į dalyvius kreipėsi globos namų direktorius Remigijus Šimkus.
Koncertinės programos metu skambėjo nuostabios dainos, paįvairinamos poezijos posmų skaitymu, kurias dovanojo Dūseikių, Padvarių, Linkuvos ir Jurdaičių socialinės globos namų saviveiklininkų kolektyvai. O kai užgrojo renginio svečiai, Telšių neįgaliųjų ir pensininkų draugijos kapela, ne vienas žiūrovas pakilo iš vietos ir ėmė šokti.
Renginiui pasibaigus globos namų direktorius Remigijus Šimkus tradiciškai, visus kolektyvus palepino saldžiomis dovanomis ir padėkomis, o žiūrovai atsidėkodami apdovanojo gausiomis ovacijomis.
 
Užimtumo specialistė Rasa Žemeckienė, socialinė drabuotoja Modesta Jokubauskaitė