Paslaugos Spausdinti

 

Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, suvokė gyvenimo prasmę. ( Stefanas Cveigas)

Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa.
Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Teikimo trukmė/dažnumas:
1. ilgalaikė socialinė globa - teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
2. trumpalaikė socialinė globa - teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.
3. laikino atokvėpio paslauga - maksimali nepertraukiama trukmė 3 mėn. (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodymu (2018-10-18 raštas Nr. (14.4-32) SD- 5491)).